Kantel je telefoon!

Erasmus Recruitment Days

Ontwerp iconisch thema-beeldmerk en affiche layout.

Voor de Erasmus Recruitment Days 2018 hebben we een beeldmerk voor het thema van 2018 'Shape Your Succes' gemaakt. De organisatie kwam met een vrijwel onmogelijke briefing door van alles te willen binnen de strikte regels van de huisstijl. Door de beperkte huisstijlelementen, vanuit de huisstijlgedachte, aan te vullen met extra grafische elementen hebben we ons zelf meer ruimte gegeven. Met deze nieuwe geometrische elementen hebben we de door hen gevraagde iconen van de stad Rotterdam gemaakten die verwerkt in het thema-beeldmerk zoals de eis was. Tevens hebben we een krachtig affiche-ontwerp gemaakt, die in serie, de gewenste iconen van de stad weergeven. Als alternatief hebben we ook de door hen gewenste 'standaard' beelden gebruikt binnen de huisstijl. Ondankt dat de opdrachtgever enthousiast was over onze voorstellen hebben zij hun briefing ter zijde geschoven en gekozen voor een zogenoemd 'marktingconcept'.

Erasmus Recruitment Days

Verdere uitwerking van extra huisstijlelementen op basis van de bestaande huisstijlrichtlijnen.

Shape Your Succes
huisstijlelementen

Beeldmerk van het thema met daarin de iconen van de stad, opgebouwd uit de nieuwe huisstijlelementen.

grafische elementen
Iconen van de stad Rotterdam
geometrische elementen
Door steeds maar 1 icoon van de stad te gebruiken ontstaat een serie kracht affiches die goed herkenbaar zijn.
affiche-ontwerp
thema-beeldmerk

De gewenste cliche-beelden zijn creatief verwerkt binnen het ontwerp.