Voldoet uw webstie aan de cookie-wetgeving?

Websites zijn verplicht hun bezoekers te informeren over cookies en toestemmming te vragen voor het plaatsen van cookies op de computer van de bezoeker. In het begin zag je de melding sporadies maar tegenwoordig voldoen steeds meer websites aan de cookie-wetgeving. Ook voor onze eigen website hebben we het verplichte cookie-protocol toegevoegd.

De huidige discussie over het versoepelen van de cookiewetgeving gaat niet over ‘of’ je een cookie-protocol moet hebben maar over

grafisch reclamebureau Rotterdam

 

‘hoe’ deze zich naar de bezoeker toont en gedraagt. Linksom of rechtsom, als een website cookies gebruikt moet er een cookie-protocol zijn om te voldoen aan de wetgeving.

Als uw website nog niet voldoet aan de cookie-wet moet u hier dus zeker wat aan doen. Misschien heeft u geen idee hoe u dat te weten kan komen? Wij kunnen dat voor u controleren en indien nodig het cookie-protocol voor u implementeren. Afhankelijk van de verstrekte informatie kan uw cookie-protecol binnen twee dagen online zijn.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u ons mailen of direct contact met ons opnemen via 010 476 80 08.